Yasal Notlar

Bu www.anchorfluidsystems.com web sitesinde yer alan metinler, görüntüler, grafikler, tertipler gibi tüm içeriklerin mülkiyet haklar覺, ilgili içerik sahiplerine aittir.  Grafikler, fotoraflar, video ve içerikler, aksi belirtilmedikçe, Caterpillar Fluid System Srl irketine aittir. Bu web sitesinde yer alan metinlerin, fotoraflar覺n, grafiklerin ve materyallerin kullan覺c覺lar veya üçüncü taraflar taraf覺ndan herhangi bir ekil veya yöntemle yay覺nlanmas覺, yeniden yaz覺m覺, ticariletirilmesi, da覺t覺m覺 ve radyo veya video yay覺nc覺l覺覺; Caterpillar Fluid System Srl irketi taraf覺ndan önceden izin verilmi olmas覺 d覺覺nda, yasakt覺r.

www.ancorfluidsystems.com web sitesi taraf覺ndan sunulan içerikler bedelsizdir, azami özen, dikkat ve tedbirle düzenlenmi ve titizlikle kontrol edilmitir.  Bununla birlikte, Caterpillar Fluid System Srl irketi, yukar覺da söz konusu edilen içerikten kaynaklanan herhangi bir tutars覺zl覺k, hata, ihmal veya (dorudan doruya, dolayl覺, neticesel, cezaland覺r覺labilir ve yapt覺r覺ma tabi tutulabilir) zarardan dolay覺 kullan覺c覺lara ve üçüncü taraflara kar覺 dorudan veya dolayl覺 her türlü sorumluluktan muaft覺r.

Caterpillar Fluid System Srl ayr覺ca, ibu www.anchorfluidsystems.com web sitesinde yer alan bilgilerin yol gösterici ve genel anlaml覺 olduklar覺n覺 beyan eder. Bundan dolay覺, Caterpillar Fluid System Srl irketi gerek özel bir uygulama ile ilgili ürün seçimi gerekse gerçek kullan覺m ve montaj yöntemleri hususunda hiçbir sorumluluk üstlenmez.

Caterpillar Fluid System Srl irketi, iyiletirilmeleri aç覺s覺ndan gerekli olabilecek teknik ve/veya kalitesel gelitirmelerin neticesi olarak ürünlerin yap覺lar覺n覺, bilgileri ve görüntüleri önceden haber vermeksizin tadil etme hakk覺n覺 sakl覺 tutar.   Teknik veriler, özellikler ve tavsiye edilen uygulamalar sadece aç覺klay覺c覺 mahiyettedir ve özel uygulamalar için Caterpillar Fluid System Srl irketi ad覺na özel bir garanti verildii anlam覺n覺 ta覺maz.

Web sitesinin "Ürünler" bölümünde kay覺tl覺 kullan覺c覺lara ayr覺lm覺 alanda at覺fta bulunulan markalar ve dier irketlerin ürünlerinin mülkiyet haklar覺 ilgili sahiplerine aittir ve bunlar sadece Caterpillar Fluid System Srl irketinin ürünlerinin bu ürünlerle uyumluluu hakk覺nda bilgi salamak amac覺yla sunulmutur.

Caterpillar Fluid System Srl irketi yukar覺da bahsedilen bölümde yay覺nlanan bilgilere ilikin hiçbir sorumluluk üstlenmez ve söz konusu bilgilerin kullan覺m覺 ve/veya yanl覺 bir kullan覺m veya uygulamadan kaynaklanan olas覺 dorudan doruya veya dolayl覺 zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kullan覺c覺; bu siteye girdiinde, sitede gezindiinde ve/veya siteyi kulland覺覺nda, ibu artlar覺/notalar覺 okumu, anlam覺 ve kabul etmi olduunu beyan eder.

Copyright © Caterpillar Fluid System Srl. Tüm haklar覺 sakl覺d覺r.

Eser sahibinin aç覺k yaz覺l覺 izni olmadan herhangi bir ekil veya yöntemle, tamamen veya k覺smen çoalt覺lmas覺 yasakt覺r.